Preporuka za čitanje - preveo i/ili tehnička priprema Predrag Stanković

Preveo P. Stanković sa engleskog.

Autor dela: Patrika A. Gogana, Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Izdavač: Prometej, Novi sad. Porudžbine, izdavač – Prometej, Novi Sad

Preveo sa srpskog na engleski i izvršio tehničku pripremu za štampu P. Stanković. Delo Radovana Damjanovića, Prva sveska, Srpsko-srpski rečnik, Etimologija – ključ istorije Srba.Porudžbine na autora dela Radovana Damjanovića. Mob: 064 158 0491

 

Preveo sa srpskog na engleski i izvršio tehničku pripremu za štampu P. Stanković. Delo Radovana Damjanovića, Druga sveska, Srpsko-srpski rečnik, Etimologija – ključ istorije Srba. Porudžbine na autora dela Radovana Damjanovića. Mob: 064 158 0491

 

Preveo sa srpskog na engleski i izvršio tehničku pripremu za štampu P. Stanković. Delo Radovana Damjanovića, ŽRNOVAVALON, trojezičko izdanje (srpski, engleski, ruski). Porudžbine na autora dela Radovana Damjanovića. Mob: 064 158 0491

 

Tehničku pripremu za štampu izvršio P. Stanković.Delo Solarića: RIMLJANI SLOVENSTVUJUĆI u obradi Radovana Damjanovića, Uvod i Komentar ovog dela.Porudžbine na autora dela Radovana Damjanovića. Mob: 064 158 0491  

Tehničku pripremu za štampu izvršio P. Stanković. Delo Radovana Damjanovića, Prva sveska, Srpsko srpski rečnik, prevod Save Rosić. Porudžbine na autora dela Radovana Damjanovića. Mob: 064 158 0491