Rečnik-leksikon

pojedinačni termini i složenice prevedeni sa engleskog jezika berza-finansije-bankarstvo-knjigovodstvo-osiguranje-pravo

Rečnik je leksikonskog tipa. Namenjen je prevashodno studentima iz raznih oblasti ekonomije kao i profesionalnim prevodiocima angažovanim u ovim oblastima. Što se tiče pravne terminologije i latinskih složenica, oni su uglavnom vezani za imovinsko-pravna pitanja i zakonske odredbe u okviru zakona koji regulišu oblasti berze, finansija, bankarstva, osiguranja, knjigovodstva, prava. I pored jakog usmerenja sastavljača ovog rečnika ka stručnoj terminologiji, na više mesta bilo je neminovno uneti opšte ekonomske termine, pa i termine opšteg značenja uglavnom radi pojašnjenja složenijeg stručnog termina datog u nastavku, ili jednostavno na osnovu dugogodišnjeg iskustva prevodioca.  

 S velikom pažnjom će biti razmatrane sugestije koje bi doprinele poboljšanju kvaliteta rečnika.

 Autor

o rečniku više detalja ....